Díjtáblázat


Részletes leírás, és vállalási feltételek

Alapdíj:

A területi övezetnek megfelelő alapdíj tartalmazza az első kiszállás díját, hibamegállapítást, valamint árajánlat kidolgozását. Minden esetben fizetendő!

Övezet:

Az egyes települések övezeti besorolása az alábbi szempontok szerint történik:

 • az adott település telephelytől való távolsága
 • az adott településről beérkező megrendelések gyakorisága (gyakrabban látogatott település = olcsóbb alapdíj)
 • az adott település megközelítését nehezítő körülmények általános fennállása (pl. gyakori nagy forgalom, parkolási övezetek, parkolási lehetőségek hiánya, stb.)

Az övezeti besorolás évente többször változhat, az aktuális állapot a Szolgáltatási terület lapon található!

Amennyiben az adott cím megközelíthetőségét illetően ún. nehezítő körülmény áll fenn, akor a cím automatikusan egyel drágább övezetbe kerül. Amennyiben több nehezítő körülmény is fennáll, úgy azok számával ugrik az övezeti besorolás.

Nehezítő körlmények többek közöztt:

 • parkolási övezet
 • parkolási tilalom
 • parkolóhelyek általános hiánya
 • védett övezet, behajtási tilalom (engedélyhez kötött behajtás esetén Megrendelőnek kell gondoskodnia az engedély beszerzéséről!)
 • külterület, és/vagy csak helyrajzi szám megadása
 • földút, illetve a járművet a normál üzemnél jobban terhelő (offroad) út. A munkavégzés megtagadható, amennyiben a cím megközelítését a jármű szempontjából veszélyesnek találom! (személyi sérülés, anyagi kár kockázata). Ez az eset az alapdíj alól Megrendelőt nem mentesíti!
 • "Találkozzunk a sarkon, és majd kövess!" szituáció.

Másodszori kiszállás:

Abban az esetben fizetendő, ha a javítás egy kiszállással nem kivitelezhető. Leggyakoribb esete ennek az alkatrész rendelés. Törekszem a készüléket elsőre megjavítani, de az összes gépcsoport összes típusához teljes alkatrészkészlet biztosítása nem kivitelezhető.

Fizetendő ezen kívül az alábbi esetekben:

 • ha az egyeztetett időpontban Megrendelő nincs a címen, telefonon nem elérhető. A címen várakozni nem áll módomban! (5 percet sem)
 • Ha a készülék nem hozzáférhető. A készülék hozzáférhetőségének biztosítása Megrendelő feladata! Ide tartozik a mosógép-szárítógép torony elbontása is!

Készülék ki/be szállítás

Amennyiben 

a hiba jellegéből adódóan helyszíni javításra nincs lehetőség, vagy
a készülék helyszínen nem bevizsgálható (a hiba időszakos, vagy több, mint 20 perc után jelentkezik), vagy
a készülékhez szükséges víz- illetve elektromos áram nem biztosított, vagy
Megrendelőnek kifejezetten ez a kérése,

akkor szállítási díj ellenében vállalom a készülék műhelybe történő beszállítását, maximum két emelet magasságig, amely emeletenként 1.000 Ft többletköltséget jelent (kivéve, ha megfelelő teherbírású lift rendelkezésre áll).

Nem szállítható a készülék az alábbi esetekben:

 • Parkolás a címen, vagy annak max. 50m-es körzetében nem lehetséges.
 • A készülék nem hozzáférhető, molnárkocsival nem mozgatható (csak emelni lehet). Ide tartozik a mosógép-szárítógép torony is!
 • Ha a készülék emeleten van, és csigalépcső, vagy íves lépcső vezet az emeletre.
 • Bármely olyan körülmény fennállása esetén, melyben a szállítás a személy- és vagyonbiztonságot veszélyezteti
 • Higéniai nem megfelelőség (pl. extrém szennyezettség, illetve rágcsálóürülék, rovarok a készülékben, stb.)

FIGYELEM! Nem vállalok felelősséget semmilyen - a szállítást megelőzően már meglévő - sérülésekre, törésekre, tartozékhiányra, korrózió esetén festékhibákra! A készülék állapotáról Beszállítási jegyzőkönyv, illetve fényképdokumentáció készül. Amennyiben Megrendelő olyan sérülést talál a készüléken, amely a szállítást megelőzően nem volt ott, azt a beszállítási jegyzőkönyvre a készülék átvételekor fel kell vezetni. A sérülésmentes átvétel aláírását követően szállítási sérülésre irányuló reklamációnak nincs helye!

Amennyiben a beszállított készülékért Megrendelő a javítás lezárását követő 2 hét után sem jelentkezik (ez vonatkozik a Megrendelő által beszállított készülékekre is), vagy telefonon nem elérhető, úgy a tovbbi időre napi 500 Ft tárolási tárolási díjat vagyok jogosult felszámolni! 60 nap tárolást követően Szolgáltató jogosult a készülék ellenszolgáltatás nélküli kényszerértékesítésére, vagy megsemmisítésére! Ez az eset nem mentesíti Megrendelőt a javítás költségeinek megfizetése alól, így a tartozás behajtása érdekében polgári per indítható!

Műhelyi üzemteszt

Minden műhelyi javítás esetén üzemteszt kerül lefuttatásra, melynek hossza főleg az elvégzett munka komplexitásától, illetve annak reklamációs statisztikájától függ. Ennek költségeit a kiajánlott munkadíj tartalmazza, normál esetben külön nem kerül felszámolásra. Minden üzemtesztről jegyzőkönyv készül, reklamációs esetekben, vagy Megrendelő - Szolgáltató közötti egyet nem értés esetén videodokumentáció is.

A műhelyi üzemteszt költsége fizetendő az alábbi esetekben:

 • Helyszíni javításra tett kísérlet esetén hiba nem jelentkezik,és ahiba pontos feltárása érdekében Megrendelő beszállítást illetve üzemtesztet kér, de az üzemteszt alatt sem tapasztalható rendellenes jelenség.
 • Egy korábbi javításra vonatkozóan Megrendelőnek garanciális igénye áll fenn, de helyszíni javításra tett kísérlet esetén hiba nem jelentkezik, és ahiba pontos feltárása érdekében Megrendelő beszállítást illetve üzemtesztet kér, de az üzemteszt alatt sem tapasztalható rendellenes jelenség. Ebben az esetben a folyamat valamennyi költségét Megrendelőnek ki kell fizetnie (alapdíj + szállítás)! A folyamatról videodokumentáció készül.