Fixáras javítás megrendelése

FONTOS INFORMÁCIÓ!
Aug. 23-tól munkafelvétel KIZÁRÓLAG TERMÉSZETES SZEMÉLY nevére lehetséges!

Töltse ki az alábbi űrlapot, 24 órán belül felveszem Önnel telefonon a kapcsolatot!

** Az ÁSZF  el nem olvasása, vagy meg nem értése nem mentesít az abban foglaltaktól!

Adatvédelmi tájékoztató:

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (General Data Protection Regulation, továbbiakban GDPR) 13. cikke alapján az alábbiakról tájékoztatjuk:
1.) személyes adatok kezelője: Dutka Csongor, egyéni vállalkozó;
2.) személyes adatok köre, kezelésének célja és jogalapja: a szervizszolgáltatások céljából a név és lakcím tekintetében a GDPR 6. cikk 1. bekezdése c) pontja alapján jogszabályi rendelkezés (19/2014. (IV.29.) NGM rendelet 4.§. (1) a) pontja alapján, szervizszolgáltatás során szükséges gyors kapcsolattartás céjából az e­mailcím és telefonszám tekintetében.
3.) a személyes adatok tárolásának időtartama: szervizszolgáltatás alapján kezelt személyes adatokat az adatkezelő öt (5) évig őrzi meg.
4.) a jelen adatkezeléssel kapcsolatban Önt az alábbi jogosultságok illetik meg: ­ személyes adataihoz való hozzáférés jog; ­ helyesbítés kérése iránti jog; ­ adatok kezelésének korlátozása iránti jog; ­­ felügyeleti hatósághoz történő panasz beadása iránti jog.
5.) A szervízszolgáltatással összefüggésben az Ön nevének és lakcímének megadása jogszabályi kötelezettségen alapul, az adatkezelő köteles ezen adatokat jegyzőkönyvben rögzíteni. Telefonszámának e­mail címének megadása önkéntes és hozzájáruláson alapul, ezek megadása megkönnyítheti és gyorsíthatja a kapcsolattartást a szolgáltatások teljesítése érdekében, ezek hiányában a kapcsolattartás kizárólag postai úton történhet. A személyes adatainak kezelésével kapcsolatos bármilyen kérdés esetén írjon a info@sziget-szerviz.hu e­mail elérhetőségünkre vagy küldjön levelet a 2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 20. postai címre!